Kurs dla przyszłych opiekunów tarnowskich spółdzielni uczniowskich.

Po zorganizowaniu spotkań informacyjnych oraz przygotowaniu uczniów z czterech tarnowskich szkół do działania w spółdzielniach uczniowskich, przyszedł czas na zorganizowanie kursu dla potencjalnych opiekunów takich spółdzielni.

 

Każda spółdzielnia uczniowska musi mieć wyznaczonego opiekuna, który powinien zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu wspierać uczniów w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej w szkole.

 

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP wspierając szkoły w tworzeniu spółdzielni uczniowskich w ramach realizacji zadania publicznego „Spółdzielnie uczniowskie – młodzi na start” zorganizowała 16 godzinny kurs dla potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich.

 

W kursie uczestniczyli nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4.

 

Kurs prowadzony był przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach, wieloletnich opiekunów spółdzielni uczniowskich, którzy przekazali praktyczną wiedzę na temat powołania i prowadzenia spółdzielni.

 

Program kursu obejmował następujące zagadnienia:

  1. Spółdzielnia uczniowska krok po kroku (podstawy i zasady działania – statut, zasady tworzenia, prawa i obowiązki członków, kompetencje organów itd.)
  2. Spółdzielczość uczniowska w praktyce (jak przygotować i poprowadzić dokumentację spółdzielni uczniowskiej, jak przeprowadzić Walne Zgromadzenie, jak dokumentować pracę organów spółdzielni itd.
  3. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej spółdzielni (księgowość – podstawy i praktyczne wskazówki).
  4. Spółdzielnia uczniowska jako laboratorium przedsiębiorczości w szkole (elementy przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, motywowania).

 

Na zakończenie przedstawiciele z poszczególnych szkół otrzymali kilka publikacji, które mogą być zaczątkiem biblioteczki poświęconej tematyce przedsiębiorczości, spółdzielczości i ekonomii społecznej.

 

Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii z kursu!

tagi: