SZKOLENIE SKIEROWANE DO NGO

wydarzenie

SZKOLENIE DLA NGO.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Związek Lustracyjny Spółdzielni przygotował ofertę szkoleń online skierowaną do organizacji pozarządowych.

1 marca 2021 roku zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Przygotowanie sprawozdania finansowego za rok 2020 w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej”.

2 marca 2021 roku z kolei organizujemy bardzo praktyczne szkolenie na temat rozliczenia rocznego CIT zatytułowane: „Rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych”.

 

Szkolenia odbędą się na platformie ZOOM, dla osób chętnych oferujemy darmowe przeszkolenie z tego narzędzia.

Szczegółowa oferta obydwu szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowym znajduje się w załączeniu.

 

Zapraszamy do zapoznania się, a zaineresowanych udziałem w szkoleniu bardzo prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.