Rola Edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz ES

wydarzenie
Seminarium Online.                                                                                                                                                                                                 

Wykorzystanie potencjału edukacji jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, leży we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich. Zatem jaką rolę pełni edukacja w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej? Jak spółdzielczość wpisuje się w jej ramy w Polsce i za granicą? Czy jest szansa, aby ES faktycznie zaistniała w szkolnym sylabusie, a młodzi ludzie byli coraz bardziej świadomi tego, że rynek pracy nie ogranicza się do korporacji i instytucji publicznych? Te i inne tematy zostaną poruszone podczas wyjątkowego międzynarodowego seminarium online, które @Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy organizuje wspólnie z @CecopCicopaEurope (Europejską Federacją Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych).

Zachęcamy do odwiedzania strony tego seminarium, którą znajdą Państwo pod adresem: https://www.educoop.eu/?fbclid=IwAR0-6iW85ZRjoH-YnGxns3aTnR_kCML5Azw-8Gepg65PY4gcoQZlkaPvBMA

Więcej informacji o programie, prelegentach z kraju i z zagranicy oraz rejestracji na to wydarzenie będziemy również udostępniać na bieżąco na naszej stronie: http://www.zlsp.org.pl/.../274-miedzynarodowe-seminarium... i na FB.