Przygotowanie sprawozdania finansowego za 2019 r. w podmiotach ekonomii społecznej

Zaproszenie na szkolenie z zakresu przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 r.                                  

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie

zaprasza na szkolenie:

„PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 R. W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ, NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA PODATKOWEGO ORAZ SPORZĄDZENIA CIT.”

Termin:

31 stycznia 2020 roku (piątek), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości podmiotów ekonomii społecznej (PES), a więc przede wszystkim do spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, spółek not for profit oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie niezbędnej wiedzy, ułatwiającej przygotowanie sprawozdania finansowego w 2019 w podmiotach ekonomii społecznej.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości spółdzielni, organizacji pozarządowych oraz spółek, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów. Przedstawione zostaną istotne zmiany w zakresie prawa podatkowego oraz rozliczenia CIT.

Zarys programu:

1.        Rachunkowość organizacji pozarządowych i spółdzielni.

Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia nowego sprawozdania finansowego.

2.        Sprawozdanie finansowe za 2019r.

•          Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 1, 4 (dla spółdzielni,

           sp. z o.o.) oraz 6 (dla organizacji pozarządowych) do ustawy o rachunkowości.

•          Sprawozdanie finansowe a rozliczenie CIT.

3.        Zmiany w podatkach w rozliczeniach CIT. 

•          Mikrorachunki.

•          Biała lista podatników.

•          Podzielona płatność.

•          Split payment od 1 stycznia 2020

•          Rozliczenie w CIT podmiotów ekonomii społecznej

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

 

Wykładowca:

Justyna Janota – Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Aktualnie realizuje studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Cena:

240,00 zł + VAT – dla spółdzielni zrzeszonych,

280,00 zł +VAT – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
  2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Dane do przelewu:

Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2020 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Paulina Kostrzewa

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl