Prawo pracy - Szkolenie online!

wydarzenie

PRAWO PRACY - SZKOLENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Prawo pracy w 2021 roku dla praktyków – zmiany i bieżące zagadnienia. Szkolenie online!

Celem szkolenia jest omówienie bieżących zmian oraz stanowisk urzędów, które każdy praktyk z obszaru prawa pracy powinien poznać i wdrożyć. 

Mowa będzie nie tylko o corocznych zmianach, jak wzrost płacy minimalnej, ale również o tych istotnych, dotyczących umów o dzieło, świadczeń w razie odosobnienia pracownika i zmiany przepisów wykonawczych dot. badań lekarskich profilaktycznych. Trener  przedstawi również najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców
w zakresie omawianej tematyki.

Ponadto zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z pracą zdalną i wyjaśnione wątpliwości, które pojawiają się przy stosowaniu tej instytucji prawa pracy. Przekazana będzie również wiedza niezbędna do właściwego stosowania przepisów prawa pracy w zakresie obowiązków zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie pracy.

Szkolenie odbędzie się 28 maja 2021 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 online. Każdej osobie, która zgłosi się na szkolenie gwarantujemy dodatkowo bezpłatne przeszkolenie na temat platformy ZOOM, z której będziemy korzystać w trakcie właściwego szkolenia. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, zasadami rekrutacji i formularzem zgłoszeniowym.