Notatka z Klubu Prezesa

SPOTKANIE KLUBU PREZESA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               W dniu 8.09.2020 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy przy ul. Malborskiej 65, odbyło się spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. Wzięło w nim udział około 30 osób. Spotkanie zostało zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni z różnych branż,  w tym zrzeszonych i niezrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy z województwa małopolskiego i śląskiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej oraz spółdzielczości uczniowskiej. Wśród zaproszonych gości  był obecny m. in. Pan Piotr Huzior, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo małopolskie oraz Pan Janusz Paszkowski, Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego i Prezes ZLSP w jednej osobie.

Gości przywitała Dyrektor Delegatury Regionalnej w Krakowie Pani Anna Bulka i objaśniła wystawę, która towarzyszyła spotkaniu, dotyczyła ona m.in. historii flagi spółdzielczej i obchodzonych w br. rocznic. Zostały zaprezentowane flagi, które na przestrzeni lat towarzyszyły spółdzielniom. Znalazła tu swoje miejsce tęczowa flaga, która była zaproponowana  przez wybitnego teoretyka oraz działacza spółdzielczości we Francji prof. Charlesa Gide’a w 1923 roku. Była ona używana do lat 90 - tych XX wieku.  Kolejne flagi spółdzielcze obejmowały flagę z gołąbkami i tęczowym łukiem oraz aktualnie używaną napisem COOP. W związku z tym iż w tym roku obchodzimy 100 - lecie uchwalenia pierwszej ustawy o spółdzielniach na wystawie znalazły się różne egzemplarze ustawy Prawo Spółdzielcze, w tym egzemplarz pochodzący z 1938 r. oraz replika ustawy z 1921 r. Na wystawie znalazły się również publikacje dotyczące spółdzielni oraz spółdzielczości uczniowskiej. Ciekawostką wystawy były sztandary, które przekazały zlikwidowane spółdzielnie wraz z pozostałą dokumentacją do archiwum ZLSP w Krakowie.

Spotkanie Klubu prowadził  jego Wiceprezes Zdzisław Zatorski. Po powitaniu gości  i prezentacji programu przyszedł czas na zaplanowane wystąpienia.

Na początku została przedstawiona prezentacja pt.: „Z tradycją w nowoczesność – opowieść o nowej polskiej spółdzielczości”, którą zaprezentowały Anna Gulińska, Prezes Spółdzielni Ogniwo i Alicja Beryt, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Ogniwo. 

Na wstępie odpowiedziały na pytanie – dlaczego ludzie zakładali spółdzielnie i dlaczego robią to teraz, uświadamiając zebranym, że nadal są to te same powody np. zdrowa żywność w dobrych cenach, brak hierarchii, większe poczucie bezpieczeństwa na rynku w dobie kryzysu. W dalszej części prezentacji opowiedziały o spółdzielni Ogniwo, która prowadzi klubokawiarnię. Jest to miejsc gdzie odbywają się debaty, spotkania tematyczne, gdzie można znaleźć wiele ciekawych książek i napić się pysznej kawy. Dodatkowo członkinie spółdzielni opowiedziały o „Nowej fali spółdzielczości” do której bez wątpienia można zaliczyć również Spółdzielnię Ogniwo, ale też kilka innych podmiotów działających na terenie województwa małopolskiego (kooperatywy spożywcze, Szwalnia W&Team, Promotion, Lokal Vegan Bistro, Spółdzielnia Socjalna Równość, Spółdzielnia Kampu).

Następnie Piotr Huzior Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo małopolskie omówił temat  „Spółdzielczość, a COVID 19”. Przybliżył on działania   obejmowane przez Krajową Radę Spółdzielczą szczególnie w zakresie uregulowań prawnych dotyczących działania organów samorządowych spółdzielni w trakcie pandemii. Zachęcał wszystkich zebranych do śledzenia strony internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej, gdzie na bieżąco udostępniane są informacje, które w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie spółdzielni w tym trudnym czasie, w którym nowe przepisy prawne i obostrzenia utrudniają funkcjonowanie i wypełnianie przez spółdzielców obowiązków i zadań zawartych w statutach. Na koniec poinformował o zmianie daty planowanego kongresu Spółdzielczości Polskiej, który został przełożony na drugie półrocze  2021 roku.

W kolejnej części Pan Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy przedstawił informacje na temat wydarzeń spółdzielczych w Polsce i na świecie oraz działań ZLSP. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że obecnie większość wydarzeń odbywa się on-line, a znaczące konferencje zostały przeniesione na przyszły rok. Poinformował także o konferencji organizowanej przez ZLSP i CECOP ,,Rola Edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomi Społecznej”. Jest to seminarium zaplanowane na 1 grudnia 2020 r. które również odbędzie się przy wykorzystaniu platformy internetowej. Na zakończenie zapowiedział, że w br. odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd ZLSP, na którym zostanie zaprezentowana propozycja nowego Statutu Związku.

Informacje na temat działania Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości przedstawiła Joanna Brzozowska Wabik – Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości. W swoim wystąpieniu wspomniała m.in. o mapie wsparcia, która jest dostępna na stronie internetowej i ma usprawnić spółdzielniom pozyskiwanie środków finansowych na działalność.

Podczas Klubu był też czas na przedstawienie przez Annę Bulka Prezesa Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej prezentacji „120 – lecie spółdzielczości uczniowskiej w Polsce”, która była przeglądem ważniejszych zdarzeń na przestrzeni 120 lat działania spółdzielni uczniowskich.

Miłym akcentem spotkania Klubu było wręczenie nagród dla laureatów konkursu literackiego „MOJA PRZYGODA ZE SPÓŁDZIELNIĄ UCZNIOWSKĄ” z okazji 120 - lecia powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich, organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą i Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Nagrodę główną otrzymała Joanna Kryska – Prezeska Spółdzielni Uczniowskiej z Andrychowa, a wyróżnienie Pani Anna Kotwica instruktorka SU z Kielc.

Na spotkaniu znalazł się też czas na dyskusje i prezentacje swoich osiągnięć i problemów przez uczestników Klubu.

Jak stało się już tradycją podczas Klubu, jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy poczęstunku przygotowanym przez Restaurację „Gościniec”. 

 

Galeria zdjęć: