Dokumentacja pracownicza - Szkolenie

ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ.                                                                                                                                                                               

Dokumentacja pracownicza po zmianach - warsztaty dla praktyków. Szkolenie online!

Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej wiedzy w przedmiocie zmian, które weszły w życie z początkiem 2019 r. a dotyczyły m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej, zasady kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców. Uczestnikom zostaną przedstawione „krok po kroku” zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematycznych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach.

Szkolenie odbędzie się 6 lipca 2021 roku w godzinach od 9:00 do 14:00 online. Każdej osobie, która zgłosi się na szkolenie gwarantujemy dodatkowo bezpłatne przeszkolenie na temat platformy ZOOM, z której będziemy korzystać w trakcie właściwego szkolenia. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, zasadami rekrutacji i formularzem zgłoszeniowym.