Aktualności

Zaproszenia na Klub Prezesa.                                                                       
Szanowni Państwo.                                                                                   
Opinia Prawna - Walne Zgromadzenia.                                                                 
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                                       
Zaproszenie do udziału w projekcie MOWES 2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.       
Zaproszenie na szkolenie z zakresu rozliczania podatku dochodowego.                                 
"Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami" - oferta studiów.           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 r.               
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w dniu 10 grudnia 2019 r. w Krakowie.             
Notatka z warsztatów mentoringowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.