Wyniki rekrutacji na cykl szkoleniowy "Akademia Zarządzania Spółdzielnią" organizowany w Nowym Targu w ramach projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce"

Poniżej przedstawimy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w w/w cyklu szkoleniowym. Projekt nr POKL.07.02.02-12-018/09-00 "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii