Skip to Content

Likwidacja Spółdzielni

 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /includes/theme.inc on line 497.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /includes/theme.inc on line 502.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /includes/theme.inc on line 497.
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /includes/theme.inc on line 502.

Kroki które muszą być podjęte podczas działań związanych z likwidowaniem Spółdzielni:

1) Pierwsze Walne Zgromadzenie - I uchwała o postawieniu w stan likwidacji

2) Drugie Walne Zgromadzenie:

 • minimum po dwóch tygodniach od daty I Walnego Zgromadzenia
 • podjęcie II uchwały o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji
 • podjęcie uchwały o wyborze likwidatora (likwidatorów)
 • podjęcie uchwały o zbyciu nieruchomości jeżeli spółdzielnia taką posiada

3) Likwidator zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji i zarejestrowanie likwidatora

4) Likwidator ogłasza otwarcie likwidacji w Monitorze Spółdzielczym, ( adres: 00-013 Warszawa, ul. Jasna 1 tel. 022 59 64 509)

5) Likwidator powiadamia o otwarciu likwidacji poniższe instytucje: banki finansujące spółdzielnię, urząd skarbowy, urząd statystyczny - ewentualnie związek rewizyjny.

6) Likwidator ma obowiązek sporządzenia następujących dokumentów:

 • bilans na dzień otwarcia likwidacji
 • listę zobowiązań Spółdzielni
 • listę należności

7) Likwidator opracowuje poszczególne materiały:

 • harmonogram likwidacji
 • plan finansowy likwidacji
 • plan zaspokojenia zobowiązań